PALVELUT

Rakennusten perustustyöt

Pihojen kunnostukset

Jätevesijärjestelmien asennukset ja saneeraukset

Teiden perustamis- ja peruskunnostustyöt

Metsämaan muokkaus- ja ojitustyöt

Kaivinkoneen energiapuukouralla puuston keräily

Metsäkuntan pohjien teko ja asennus